Tarieven

De KZVW kent  verschillende vormen van lidmaatschap. In aanvulling op het lidmaatschap betaalt elk lid aan het begin van het seizoen een bijdrage in verband met de cautieregeling. Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld (€ 50,-).
De tarieven worden in beginsel jaarlijks geïndexeerd. De ledenvergadering stelt de tarieven jaarlijks tijdens de ledenvergadering vast.

Lid met boot (twee-of éénmansboot)Het basislidmaatschap bestaat uit een ligplaats en lidmaatschap voor stuurman en bemanning. De tarieven zijn:
- Ligplaats tweemansboot met twee lidmaatschappen voor stuurman en bemanning € 375,-
- Ligplaats éénmansboot met lidmaatschap voor stuurman € 275,-

Lid zonder bootDe KZVW verwelkomt gasten van haar leden. Het meenemen van introducées is dan ook toegestaan (zie huisregels). Ben je een regelmatige gast of ben je met meer dan twee personen vast gebruiker/eigenaar van een boot, dan wordt een lidmaatschap op prijs gesteld. Voor een klein bedrag ben je volwaardig lid.
- Lid zonder boot € 100,00
- Gezinslid € 50,00
Op deze manier wil de vereniging de solidariteit en het draagvlak binnen de vereniging stimuleren. 

Kitesurflid / kanaalzwemmers lidBij de KZVW kun je ook kitesurfen en trainen met de kanaalzwemmers. Voor een klein bedrag ben je volwaardig lid.
- Kitesurflid € 100,-
- Kanaalzwemmers lid € 100,-

JeugdlidEen jeugdlid is een lid die voor 1 april van het betreffende jaar nog geen 18 jaar is.
- Jeuglidmaatschap € 50,-

CautieregelingVele handen maken licht werk. Alle leden worden gevraagd  om hun steentje bij te dragen. Wij vragen alle leden om gedurende een zeilseizoen drie dagdelen de bar te bemensen, of drie maal een walschipperdienst te doen.
Hiervoor is de cautieregeling in het leven geroepen.
Elk lid betaalt elk jaar een cautiebijdrage. Elk lid heeft vervolgens gedurende het seizoen de mogelijkheid deze weer terug te verdienen. De vereniging keert de betaalde bijdrage uit in de vorm van digitale barkaarten ter waarde van € 15 per stuk.
Leden die de bar bemensen of walschipper zijn, krijgen (per keer) een digitale barkaart uitgekeerd. Opgeven voor een dienst kan eenvoudig via de website
- Clubcautie (per lid) € 60,-
- Gezinslidcautie € 15,-
Als je geen drie diensten kunt draaien bestaat er de mogelijkheid de diensten af te kopen (maar liever hebben we dat je meehelpt om de vereniging te laten draaien!).

 

Over de club Overzicht