Vul je Schippers Contract in

Veilig het water op met

Het Schippers Contract

te downloaden of op de club in te vullenVul het in voordat je het water op gaat (incl Polisnummer)

Schipperscontract KZVW                         

 

 

Voornaam:                                           

Achternaam:

Emailadres:

Mobiel nummer:

 

Zeilnummer:

Verzekeraar:

Polisnummer


Ondergetekende, zijnde de (mede)eigenaar van het hierboven genoemde vaartuig verklaart op de hoogte te zijn van de statuten, huishoudelijk reglement, reglement van orde en de keuringseisen van vaartuigen en zal de belangen van de KZVW niet schaden.

 

Veiligheidschecklist boten

(Keuring door schipper: afvinken als desbetreffende item aanwezig is)

 

[  ]  1.   Oprichtlijn van voldoende lengte
[  ]  2.   Op de toegewezen plaats vastgelegd aan tenminste vier grondankers (trailer/paardenbox) of

twee grondankers (op de originele stelling)
[  ]  3.   Eén peddel
[  ]  4.   Sleeplijn van tenminste 10 meter
[  ]  5.   Een goedgekeurd reddingvest per opvarende en wetsuis of droogpak
[  ]  6.   Een scheepstoeter en/of fluit, een kompas en een mes
[  ]  7.   Een flare met voldoende geldigheid (op de man gedragen)
[  ]  8.   Keuringssticker NFB 2024 op zichtbare plaats op de romp, voorbeam of achterbeam

[  ]  9. Kopie van pleziervaartuigenpolis of persoonlijke aansprakelijkheidspolis

 

Voor vaartuigen die onder een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt (zeiloppervlak gemaximeerd in polis), moet uit de polisvoorwaarden ondubbelzinnig blijken dat de aansprakelijkheid is gedekt voor het betreffende vaartuig (i.v.m. maximum zeiloppervlak en beperkt dekkingsgebied). Ondergetekende verklaart dat de kosten verbonden aan de polis betaald zijn.

 

De tractor kan alleen worden bereden door de vereniging aangewezen en geïnstrueerd persoon, welke in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs. Op drukke stranddagen is het gebruik van de tractor verboden voor andere doeleinden dan het te water laten van de RIB of Jumbo.

 

De booteigenaar verklaart tevens zorg te zullen dragen dat de hierboven genoemde punten in orde

zullen zijn gedurende het hele seizoen.

 

Ondergetekenden verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Goedgekeurd    /   Afgekeurd  => reden:………………………………..

Datum:

Eigenaar:

Handtekening:

 

Schipper:

Handtekening:

Nieuws Overzicht